Giftermålet hör till de gladaste festsederna och även om dagens bröllopsfester kan verka påkostade var bröllop på 1800-talet och 1900-talets första årtionden tillställningar som firades många dagar. På stora bondbröllop avlöste dans och ätande varandra. Det behövdes många medhjälpare, kalaskockar, uppassare, marskalkar, tärnor m.fl. Bröllopet var en äresak för brudens hemgård vars välfärd mättes enligt hur riklig trakteringen var. Hundratals gäster kunde delta i festen som var öppen för hela byn. Det fanns regionala skillnader i festens förlopp men vissa seder finns kvar i en eller annan form. En högtidlig vigsel följd av en bröllopsfest med mat och dans är de centrala elementen