Publicerat på

Kristi Himmelsfärd/ Mors Dag

Kära trädgårdsälskare,

* För oss, är det trevligt, eftersom det inte regnat på sistone.
För trädgården är det mindre gynnsamt. Marken är för närvarande mycket torr.

Inte bara träd och växter som redan är rotade i marken, men även träd, buskar och växter, som sedan ett år kämpar för att rota sig.
Kontrollera särskilt träd / buskar som får gula löv, eller om marken vid rötterna är torra.

Om jorden känns torr, vattna.
Det är bättre att ge 1x för mycket, sedan en liten mängd varje dag.

* Bryt dina gamla blommor från Rhododendrons: du kommer att belönas nästa år med en rikligare blomning!

* Skär av döda grenar från buskar som blommar på tvåårs trä. Tex viburnums, Prunus (blomning körsbär)

* Kontrollera din buxbom på cydalima perspectalis, en larv med en förödande effekt.
Om du ser larven, är det möjligt att rädda buxbomen genom behandling.
 .

* Krist Himmelsfärd har vi öppet från 10:00 till 14:00 
* Mors Dag har vi öppet från 9:00 till 15:00.

Med vänliga hälsningar,

Kullabygdens Shop Team